monument | biserică
Sibiu | Sibiu

ID: 432
Categorie: monument
Localitate: Sibiu
SIRUTA: 143469
UAT: SIBIU
Tip UAT: municipiu resedinta de judet
Județ: SIBIU
Toponim: Gușterița
Cod LMI: SB-II-a-B-12151
Descriere: Fotografia aeriană surprinde Biserica Evanghelică Sf. Andrei din Sibiu (Ansamblul bisericii evanghelice fortificate Guşteriţa).
Schimbări de peisaj: Schimbări de natură antropică. Se poate observa extinderea imobiliară din cadrul cartierului (înspre partea vestică, locuințele aliniate).
Data zborului: 9/8/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă
Hidronim: Râul Cibin
Geomorfologie: Depresiunea Sibiului
Regiune istorică/geografică: Transilvania
Regiune de dezvoltare: Centru
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a doua 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, Google Maps, Bing Maps