monument | biserică
Petru Rareș | Giurgiu

ID: 285
Categorie: monument
Localitate: Petru Rareș
SIRUTA: 103933
UAT: IZVOARELE
Tip UAT: comună
Județ: GIURGIU
Cod LMI: GR-II-m-B-15058
Descriere: În această fotografie este surprinsă Biserica satului Petru Rareș, declarată monument istoric.
Schimbări de peisaj: Comparând harta Wallachia, cu harta Topografică din 1974, ediția 2 observăm că satul nu exista și că în locul acestuia era Pădurea Albă. Pe ortofotoplanul 2013-2016 nu sunt vizibile schimbări majore în planimetria satului atunci când îl comparăm cu harta Topografică.
Data zborului: 4/24/2012
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Zonă urbană discontinuă
Geomorfologie: Câmpia Burnas
Regiune istorică/geografică: Muntenia
Arie protejată: Valea Câlniștei
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic