Modele de locuire de tip tell. Regiunea Dunării de Jos în mil 5 î. Chr.

Modele de locuire de tip tell. Regiunea Dunării de Jos în mil 5 î. Chr.
Radian Andreescu, Carmen Bem & Katia Moldoveanu

Descriere: Aşezările de tip tell din sudul România au fost în ultimii ani un obiectiv important pentru arheologi. Cercetările arheologice din aceste aşezări au început încă din anii 1920. Timp de mulţi ani, cercetarea de teren a relevat mai multe aşezări tell, unele fiind, de asemenea, excavate. În ultimul deceniu, inventariere acestor aşezări a fost o preocupare permanentă pentru noi. Metodele alese au constat de la cercetare de teren cu piciorul la recunoaşterea aeriană. În final s-a obţinută o nouă imagine a peisajului în care au fost plasate aşezările aparţinând perioadei neo-eneolitice. Tell-urile sunt caracterizate de o existenţă îndelungată într-un spaţiu îngust. Locul pe care au fost amplasate a fost special pregătit pentru locuire, uneori, de o lucrare laborioasă: şanţuri / garduri sa sau decupări în trepte ale teraselor pe care sunt amplasate. Există mai multe tipuri de plasamente. Cele mai multe dintre ele apar în luncile râurilor, chiar lângă terase. Unele dintre ele sunt amplasate pe văi înguste, de obicei, pe malul râurilor. Altele sunt amplasate pe extensii ale teraselor în luncile inundabile şi foarte puţini se află pe insule mici în mijlocul lacurilor. Toate aceste aşezări au în comun plasarea lor într-un mediu natural protejat, cu o bună vizibilitate spre lunca. Tell-urile sunt o caracteristică a peisajului construit din mileniile 5-4 î.Hr. la Dunărea de Jos.