Folosind imagini satelitare pentru a identifica un posibil drum medieval la Vinga în câmpia înaltă Vinga (Banat, România)

Folosind imagini satelitare pentru a identifica un posibil drum medieval la Vinga în câmpia înaltă Vinga (Banat, România)
Dorel Micle, Leonard Dorogostaisky, Liviu Maruia, Marcel Torok, Adrian Cîntar & Lavinia Bolcu

Descriere: Studiul a început cu o analiză de imagini satelitare furnizate de Google Earth pe un sector sud – nord, între pârâul Beregsău (Nerad, Bega Veche), care curge la nord de Timişoara şi râul Mureş unde am observat traiectoria unui posibil drum de pământ necercetat arheologic, şi, de asemenea, prezenţa a două fortificaţii pătrate din căramida, care se potrivesc cronologic în sec. 16 şi 17 (datare pe baza materialelor ceramice care s-au adunat din zonă). Una dintre fortificaţiile a fost identificată la vest actualul sat Frumuşeni, judeţul Arad, pe malul de sud al râului Mureş, iar a doua se află la est de localitate actuală Sânandrei, judeţul Timiş, pe malul de nord al pârâului Nerad. Scopul echipei a fost de a certifica prezenţa acestui drum medieval prin studierea materialului documentar disponibil (surse medievale scrise, hărţi topografice militare, ortofotoplanuri şi imagini satelitare, hărţi istorice vechi, etc), dar, de asemenea prin cercetare în teren, prin studii sistematice şi prospecţiuni geofizice.
Plasat într-un proiect de cercatare arheologică a peisajului, acest studiu poate aduce mai multe informaţii legate de contextul economic, politic şi militar, în care drumul medieval a funcţionat, şi, de asemenea, posibila legătura cu cele două fortificaţii menţionate mai sus. De asemenea prin relaţie cu habitatul rural medieval prin care trece acest drum analiza poate stabili elementele caracteristice ale unei rute de transport stabile şi controlate (staţii poştale, etc), care pot îmbunătăţi datele istorice legate de această perioadă. Procedura noastră este una tehnică, care se bazează pe noile mijloace şi metode care contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor cu privire la o perioadă mai puţin studiată – cea privind ocupaţia turcească în regiunea Banat – prin evidenţierea elementelor arhitecturale militare (fortificaţii) şi a infrastructurii (drumuri).