Sumarul proiectului

Sumarul proiectului

Proiectul urmăreşte promovarea conceptului de peisaj arheologic şi a metodelor specifice de analiză cu scopul conştientizării de către specialişti (arheologi, istorici, arhitecţi, operatori culturali, studenţi), dar şi de către publicul larg, a valori intriseci de patrimoniu, stabilite de Convenţiei Peisajului de la Florenţa din 20 octombrie 2000, ratificată în România prin Legea nr. 451 din 8 iulie 2002. Totodată acţiunea noastră doreşte integrarea conceptului de peisaj arheologic/cultural (archaeological/cultural landscape) atât în strategiile şi studiile de cercetare ştiinţifică (arheologică şi istorică) cât şi în strategiile de valorificare turistică a unor regiuni şi areale din România.

Soluţiile şi căile alese pentru îndeplinirea dezideratului propus constau în:

- utilizarea, valorificarea şi punerea la dispoziţia atât a specialiştilor cât şi a publicului de resurse cartografice şi imagistice (planuri şi hărţi vechi/istorice
şi recente, aerofotograme şi imagini satelitare), măsurători topografice, nivele digitale ale altidudinilor, precum şi alte date cu caracter spatial;
- realizarea decartări şi de înregistrări, studii şi analize ale schimbărilor şi dinamicii peisajului arheologic atât în zone rurale cât şi urbane;
- crearea unei aplicaţii WebGis (hartă digitală interactivă) cu scopul diseminării documentării, cercetărilor şi resurselor utilizate cât şi a rezultatelor analizelor şi studiilor;
- organizarea unei conferinţe internaţionale şi a unui seminar unde vor fi prezentate, pe de o parte metodele şi tehnicile de analiză a peisajului arheologic utilizate în Occident, iar pe de altă parte vor fi prezentate diverse proiecte punctuale (europene sau locale) de analiză, promovare sau conservare de peisaj arheologic
- organizarea unei expoziţii tematice unde vor fi expuse atât resurse cartografice şi imagistice cât şi rezultatele unor studii de documentare, cartare şi analiză a unor peisaje arheologice
- furnizarea de conţinut de calitate bibliotecii digitale europene-Europeana, conform angajamentelor luate de statul roman (a se vedea Recomandarea Comisiei Europene din 27.10.2011 privind digitizarea şi accesibilitatea online a materialului cultural şi conservarea digitală (http://eur-lex.europa.eu), prin digitizarea, indexarea şi expunerea în portalul Europeana (www.europeana.eu) de resurse cartografice cu caracter istoric.

Home

The project

Projects

Concept

Landscapes

Map

joomla site stats