Scurt istoric

Scurt istoric

Iniţiativa realizării proiectului aparţine unui mic grup ce provine din fostul Institut de Memorie Culturală-CIMEC, azi direcţie în Institutul Naţional al Patrimoniului (INP). Motivele care au avut drept consecinţă scrierea proiectului rezidă în nevoia de a utiliza metode de analiză spaţială şi investigaţie “de la distanţă" (remote-sensing) cu scopul documentării de situri şi zone arheologice pentru completarea Repertorului Arheologic Naţional (http://ran.cimec.ro). Un alt motiv ce a stat la baza ideii proiectului a fost observaţia de necontestat că studiile de arheologie a peisajului lipsesc cu desăvârşire din câmpul disciplinei amintite. Ca urmare se impune adoptarea acestui nou domeniu de cercetare, care în arheologia occidentală se bucură de o atenţie deosebită. Acest obiectiv este asumat şi de prezentul proiect.

Proiectul a fost astfel conceput şi redactat în Direcţia CIMEC a Institutului Naţional al Patrimoniului poate şi ca o consecinţă a unei experienţe îndelungate (2004-2014) de partener în două mari acţiuni europene de promovare a peisajului şi a metodelor de analiză şi documentare: European Landscapes: Past, Present and Future (2004-2007) şi ArchaeoLandscapes Europe - ArcLand (2010-2015). Sub egida acestor proiecte am organizat diverse acţiuni de promovare a metodelor de investigare a peisajului arheologic, cu precădere a fotografiei aeriene: workshop internaţional organizat în anul 2004 la Buşteni, expoziţii, prezentări la diverse sesiuni de comunicări naţionale, conferinţa anuală de arheologie aeriană organizată la Bucureşti în anul 2010. De asemenea am lansat şi coordonat activităţi de documentare a peisajului arheologic: Valea Mostiştei, în colaborare cu Muzeul Civilizaţiei Olteniţa din Olteniţa, jud. Călăraşi, judeţul Botoşani (în colaborare cu Direcţia de Cultură Botoşani), cercetare ce a fost publicată sub forma unui repertoriu judeţean (volum tipărit + proiect GIS), Câmpia Boianului, jud. Călăraşi (în colaborare cu Muzeul Câmpiei Boianului din Drăgăneşti-Olt şi cu dl. Philippe Fajon de la echipa Archéologies et Sciences de l’Antiquité (ArScAn)- Archéologies environnementales, CNRS, Paris, campanii de fotografiere aeriană a unor văi de râuri: Mostiştea, Argeş, Neajlov, Olt etc precum şi publicaţii dedicate fotografiei aeriene în România sau Europa.

Ca urmare începând din 2013 proiectul nostru a fost înscris la sesiunile de finanţare a AFCN fie sub egida Institutului Naţional al Patrimoniului fie, din motive administrative sub cea a Muzeului Naţional de Istorie a României.

La sesiunea I Proiecte Culturale din anul 2014 proiectul a fost declarat câştigător şi este implementat de către MNIR într-un parteneriat cu INP. Proiectul se va încheia la 30 octombrie 2014.

Home

The project

Projects

Concept

Landscapes

Map

joomla site stats