Obiective

Obiective


  • Introducerea în temele de cercetare ştiinţifică abordate de către specialiştii din aria ştiinţelor sociale (arheologie, istorie, studii culturale) a conceptului de peisaj arheologic/cultural (archaeological/cultural landscape);
  • Conştientizarea de către publicul larg a valorii istorice şi culturale (deci implicit identitare) a peisajului;
  • Realizarea unei reţele naţionale de instituţii partenere dedicate studiului, conservării şi valorificării peisajelor arheologice (Grupul de Lucru pentru Peisaje Arheologice); realizarea acestui obiectiv este elementul cheie în obţinerea dezvoltării durabile pe termen lung a proiectului; grupul naţional va adera la reţele deja existente în Europa, precum ArchaeoLandscapes Network, creată prin proiectul european ArcLand (Cultura 2007), din care fac parte instituţii din aproape toate statele europene din statele Europei şi “The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape" (www.pecsrl.org);
  • Salvarea, conservarea şi valorificarea a unui număr cât mai mare de hărţii vechi, cu conţinut istoric (cca 3000 de documente cartografice) la rezoluţii şi scării mari (1:200.000-1:5000) provenind atât din arhivele instituţiilor partenere cât şi din arhive publice; metoda aleasă pentru îndeplinirea acestui obiectiv este digitizarea, georeferenţierea şi expunerea on-line prin aplicaţia WebGis creată în cadrul proiectului;
  • Expunerea on-line de colecţii de fotografii aeriene prin aplicaţia WebGis creată în cadrul proiectului;
  • Promovarea şi utlizarea metodelor specifice de analiză apeisajului arheologic: tehnici moderne de studiu (survey), teledetecţie (remote sensing), GIS şi fotografie aeriană, analiză spaţială, pentru crearea condiţiilor de utilizarea regulată în acţiunile de analiză zonală în domeniul arheologiei, istoriei si culturii;
  • Analiza şi înregistraea unui număr cât mai mare de peisaje arheologice în zonele de studiu, prin înregistrarea lor într-o bază de date şi expunereea on-line; arealele studiate vor fi Valea Mostiştei, cu o lungime de 90 km, care se desfăşoară de-a lungul râului Mostiştea ce izvoreşte la sud de localitatea Moara Vlăsiei (jud. Ilfov) şi se varsă în Dunăre la sud de localitatea Mânăstirea (jud. Călăraşi; valea Oltului în zona Drăgăneşti (jud. Olt) - câmpia Boianului, cuprinsă între Slatina (jud. Olt) şi Turnu Măgurele (jud. Teleorman), valea Dunării cuprinsă între Giurgiu şi Călăraşi;
  • Reconstituirea prin metode specifice de analiză a schimbărilor şi dinamicii peisajelor pentru o mai bună înţelegere a evoluţiei şi a ameninţărilor la care pot fi supuse;
  • Diseminarea conceptului de peisaj cultural prin expoziţii, site web şi tipărituri.

Home

The project

Projects

Concept

Landscapes

Map

joomla site stats