Beneficiarii

Beneficiarii

Scop

Scopul proiectului este promovarea conceptului de peisaj arheologic şi a metodelor de analiză specifice.

 

Grupurile ţintă

Grupurile ţintă primare se constituie din specialiştii din instituţiile implicate direct în proiect: arheologi, geograf, istorici, geodezi şi topografi militari.

Numărul estimat al persoanelor din grupul ţintă este de cca 40.

 

Beneficiarii direcţi şi indirecţi

Beneficiarii direcţii ai proiectului vor fi specialiştii (arheologi, istorici) care vor participa la conferinţa şi seminarul international şi vor asimila conceptul de peisaj arheologic/cultural şi tehnicile şi metodele specifice de analiză. Numărul estimat al beneficiarilor direcţi poate fi estimat la 90-100 de persoane.

În categoria beneficiarilor indirecţi se numără în special publicul general vizitator al expoziţiilor şi al siturilor web dedicate proiectului, ce vor prezenta peisajul arheologic/cultural ca o componentă a patrimoniului naţional şi european. La această gategorie adaugăm autorităţile publice centrale şi locale, care au ca misiune conservarea şi valorificarea peisajelor, dar şi întreaga comunitate a operatorilor culturali. Printre ele se pot număra: primăriile şi consiliile judeţene, care au atribuţii de reglementare a intervenţiilor şi modificărilor peisajelor, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu oficiile locale, care are atribuţii de înregistrare a peisajelor culturale, trasate prin Directiva Europeană INSPIRE, dar şi instituţiile culturale, precum Institutul Naţional al Patrimoniului, care administrează Planul Naţional de Restaurare (cu un rol determinat în conservarea şi valorificarea de elemente componente ale peisajelor culturale), Lista Monumentelor Istorice şi Repertoriul Arheologic Naţional. Tot în categoria beneficiarilor indirecţi ai rezultatelor proiectului pot fi considerate firmele şi agenţiile de turism, peisajul fiind unul din cele mai puternice elemente de atracţie într-o regiune.

Home

The project

Projects

Concept

Landscapes

Map

joomla site stats