Activități

Activități


1. Crearea site-ului web al proiectului.
2. Proiectarea şi programarea aplicaţiei WebGIS. Aplicaţia va permite încărcarea tuturor datelor şi resurselor folosite în proiect, precum si rezultatele studiilor despre evoluţia şi dinamica peisajelor.
3. Scanarea si digitizarea de documente cartografice şi imagistice (cca 3000 de documente). Alegerea materialelor se va face din arhivele instituţiilor participante, dar şi din cele publice. Imaginile rezultate vor descrise cu metadate, georeferenţiate, încărcate în situl web al proiectului şi în serverul local GIS şi accesibile prin aplicaţia webGIS. O parte a materialului rezultat va fi expus şi în Europeana, biblioteca digitală europeană.
4. Acţiuni de documentare şi cartare a peisajelor şi schimbărilor suferite.
Activitatea va consta în:
a. deplasări în teren pentru constatarea modificărilor sau stării de conservare a peisajelor, în regiunile avute în vedere, unde se vor realiza localizări, măsurători topografice şi fotografiere.
b. analiza resurselor cartografice şi imagistice şi a literaturii arheologice pentru a se determina zone de peisaj arheologic din regiunile de activitate a instituţiilor participante. Peisajele vor fi marcate şi descrise şi se vor semnala ameninţările şi schimbările remarcate.
5. Studii şi analize de peisaj. Vor fi studiate şi comparate toate sursele (cartografice şi imagistice), datele culese in teren şi bibliografia ştiinţifică pentru stabilirea clară a valorii, calităţii, ameninţărilor şi riscurilor de distrugere a peisajelor din zonele de studiu.Toate rezultatele vor fi încărcate în serverul cartographic şi apoi importate în aplicaţia webGIS.
6. Desfăşurarea conferinţei şi a seminarului internaţional dedicat promovării conceptului de peisaj arheologic şi a metodelor specifice de analiză. Conferinţa se va desfăşura pe parcursul a 2 zile. Prima zi va fi dedicată conceptului de peisaj arheologic şi metodele de analiză, iar cea de a doua zi prezentării de diferite proiecte europene sau locale care au urmărit documentare şi analize de peisaj arheologic. Printre vorbitori se vor număra specialişti din Marea Britanie, Franţa, Germania şi Polonia. Conferinţa se va încheia cu un seminar care va pune bazele Grupului de lucru pentru peisaj arheologic.
7. Publicarea pliantului dedicat promovării conceptului de peisaj şi a metodelor de analiză. Publicaţia va prezenta conceptul de peisaje, metodele de analiză precum şi proiectele şi concluziile discuţiilor din timpul conferinţei. Pliantul se va distribui atât prin intermediul instituţiilor participante cât şi prin site-ul web de unde se va putea descărca în format electronic.
8. Organizarea expoziţiei tematice dedicată studiului, conservării şi protejării peisajului. Expoziţia va conţine material cartografic şi imagistic (aerofotograme, imagini satelitare, fotografii), pus la dispoziţie de toate instituţiile partenere şi rezultat din activităţile documentare a peisajelor desfăşurate în proiect. Vernisajul expoziţiei se va face preziua deschiderii conferinţei şi se va desfăşura în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României.
9. Evaluarea impactului proiectului.

Home

The project

Projects

Concept

Landscapes

Map

joomla site stats