cetate | cetate
| Constanța

ID: 509
Categorie: cetate
Tip:
UAT: GHINDARESTI
Tip UAT: comună
Județ: CONSTANȚA
Toponim: Dealul Cichirgeaua
Cod LMI: CT-I-s-B-02764
Cod RAN: 63054.01
Datare obiectiv: 106 - 400
Descriere: Pe malul drept al Dunării, între localitățile Topalu și Ghindprești se găsește pe Dealul Cichirgeaua Cetatea romană de la Topalu, având la sud Valea Cichirgeaua, la est Cariera Minaveli, la nord Movila Cichirgeaua şi la vest Ostrovul Atârnaţi. Suprafaţa cetăţii se prezintă ca un crater, deoarece, sub aşezare se află o peşteră al cărei tavan s-a prăbuşit datorită exploziilor produse în cariera de piatră din apropiere.
Data zborului: 4/29/2011
Tip imagine: fotografie oblică
Tip utilizare teren: Pajiști naturale
Hidronim: Fluviul Dunărea
Geomorfologie: Balta Borcei
Regiune istorică/geografică: Dobrogea
Arie protejată: Canaralele Dunării
Regiune de dezvoltare: Sud-Est
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere