peisaj | luncă
| Călărași

Categorie: peisaj
Tip:
Tip UAT: Comuna
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: Fotografia surprinde zona de la vest de localitatea Pițigaia precum și pădurea cu același nume. În fotografie se poate observa lunca râului Dâmbovița acoperită de zone de acumulare a apei în urma ploilor. În plan îndepărat este surprin lacul Tătarului.
Data zborului: 29-Apr-11
Hidronim: Lacul Tătarului
Geomorfologie: Câmpia Cîlnaului
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Regiune istorică/geografică: MUNTENIA
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere