sit arheologic | movilă
| Giurgiu

Categorie: sit arheologic
Tip:
Tip UAT: Comuna
Județ: GIURGIU
Toponim: Letca Nouă est
Descriere: la nord-est de localitatea Letca Nouă, lângă culturile de viță de vie, se găsește o movilă. Pe HTM 1974 movila este marcată ca având înălțimea de 93,72 m.
Observații: Movila este posibil să reprezinte un tumul necercetat arheologic. Nu apare în baza de date Repertoriul Arheologic Național.
Data zborului: 25-Nov-09
Geomorfologie: Câmpia Cîlnistei
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Regiune istorică/geografică: MUNTENIA
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere