peisaj | câmp; vale; pădure
| Călărași

Categorie: peisaj
UAT: Soldanu
Tip UAT: Comuna
Județ: CĂLĂRAȘI
Descriere: Fotografia surprinde în partea dreaptă Valea Frecaților, în stânga jos Pădurea Negoiești, iar pe fundal se vede satul Sohatu.
Schimbări de peisaj: Comparând harta josefină cu a doua ridicare topografică habsburgică, planul director de tragere din anul 1925, harta topografică militară din 1974, ortofotoplanurile din anii 2013-2016 și imaginile satelitare Google Earth se observă faptul că Pădurea Negoiești și-a păstrat vechea delimitare pe latura de nord-vest, iar Valea Frecaților prezintă urme meandrate care sunt cel mai probabil o evoluție a unui curs de apă, fost afluent al Argeșului aflat puțin mai la sud, din care s-a dezvoltat balta Nana.
Data zborului: 28-Apr-12
Geomorfologie: Câmpul Nana
Tip utilizare teren: Teren arabil neirigat
Regiune istorică/geografică: MUNTENIA
Regiune de dezvoltare: Sud-Muntenia
Sursă cartografică: Harta Topografică Militară 1:25000 ediția a II-a 1974, Ortofotoplan 2013-2016, Imagini satelitare Google Earth, A Doua Ridicare Topografică a Imperiului Habsburgic, Planuri Directoare de Tragere